Dost Enerji

MV Holding’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Dost Enerji, sürdürülebilir büyüme modeline inanmakta ve bu doğrultuda ülkemizin ve içinde bulunduğumuz bölgenin mevcut kaynaklarının verimli bir biçimde yönetilmesini ve bunlardan maksimum şekilde...