Kategori: Toplum ve Ekonomi

Telekom, Konaklama ve Enerji Sektörlerinde

TOG – Toplum Gönüllüleri Vakfı

Gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirme amacıyla 2002 yılında kurulan Vakıf, bu yönde sosyal hizmet projelerini hayata geçirmeye devam etmektedir. Kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna...

PODEM – Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Şubat 2015’te kurulan İstanbul merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur. PODEM demokrasinin tüm kurumsal ve hukuksal altyapısı ile var edildiği; demokrat zihniyetin, toplumsal barışın...

Türkiye Grameen Mikrokredi Programı

Bangladeşli ekonomist Muhammad Yunus’a 2006’da Nobel Barış Ödülü kazandıran Yoksulbank adıyla bilinen Grameen Bankası projesi ile, Bangladeşli kadınlara küçük krediler verilerek, kendi işlerini kurmaları sağlanmıştır. Yunus, Amerika’nın yanı sıra Kosova,...

Sen de Gel Derneği

Sen de Gel Derneği, ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla yoksullukla mücadele ederek, istihdam yaratarak, kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik...

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği

Ocak 2017’de kurulan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin temel amacı yönetim kurullarında kadın temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı desteklemektir. Yönetim Kurullarında kadın temsil oranının artırılması desteklemek üzere bu role “hazır” kadın havuzunun...

Endeavor Türkiye Derneği

Endeavor 1997 yılında New York merkezli kurulan, dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden ve alt yapılardan gelen girişimci ve iş insanlarını ortak bir hedef için birleştiren, etkin girişimcileri destekleyen uluslararası...

Common Purpose Türkiye / Ortak İdealler Derneği

Common Purpose Türkiye toplumun temel taşlarını oluşturan Kamu, STK ve Özel Sektör yöneticilerini bir araya getiren ilk ve tek platformdur. Programa katılan liderlerin vizyon, karar verme yeteneği ve etki alanlarını...