Murat Vargı Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinin istifasını istedi

Murat Vargı Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinin istifasını istedi

Bütün Yönetim Kurulu üyeleri ve üst makama yazılı talep ve görüşünü ileten Murat Vargi, Turkcell’in 7 yönetim kurulu üyesinin 3ünün ana ortakların temsilcilerinden, 4 üyenin SPK tarafndan seçilmiş bağımsız üylerden müteşekkil olmasını talep ediyor.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri dikkatine,

Sizlere Turkcell’in kurucularından ve borsadaki en büyük hissedarlarından biri olarak bu mektubu yazmaktayız.

Turkcell’in ortakları arasında süregelen anlaşmazlık, son gelişmeler ile çok kritik seviyelere ulaşmıştır. 2011 yılı içerisinde yapılan genel kurul toplantıları, temettülerin dağıtımı, bilançonun onaylanması ve ortaklar arasındaki ihtilafin çözülmesi gibi temel amaçlarına ulaşamamış, daha ziyade ortakların kavga ettiği bir platforma dönüşmüştür. Bu ihtilafın basına ve kamuoyuna yansıması, Turkcell hisse performansının aleyhine bir durum oluşturmuş ve piyasa değerinin 10 milyar USD’nin altına düşmesine sebep olmuştur. Turkcell hissesi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksi’yle karşılaştırınca %27, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Telekom Endeksi’yle karşılaştırınca %20 daha kötü performans göstermiştir. Açıkça görülmektedir ki, hisse performansı ve temettünün dağıtılmaması, büyük ortakların öncelikleri arasında yeralmamaktadır. Onlar, daha çok birbirlerinin hisselerini ele geçirmek amacıyla açtıkları bitmek bilmeyen davalarla kendilerini meşgul etmektedirler. Temettü dağıtımındaki belirsizlik ve hisse fiyatındaki sert düşüşler ile bu süreçte en büyük zararı biz küçük hissedarlar görmekteyiz.

Gittikçe kötüleşen bu durumun önüne geçilmesi için bazı yapısal değişimlerin elzem olduğuna inanıyoruz. İlk olarak Turkcell’in bilançosunda bulunan fazla nakit, borç-özkaynak oranında bir dengesizlik yaratmaktadır. Bu dengesizlik, özkaynak karlılığını aşağı çekmektedir. Bu oran, Turkcell’in daha yüksek temettü ödemesi, şirket satın alması ve kendi hisselerini geri almasıyla düzeltilebilir. İkinci yapılması gereken değişiklik, şirketi ortaklar arasındaki anlaşmazlıklardan korumak için yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısının arttırılmasıdır.Turkcell’in yaklaşık üçte biri, borsada işlem görmektedir, dolayısıyla daha fazla bağımsız üyenin bulunduğu bir yönetim kurulu, şirketi daha iyi yansıtacaktır. Yönetim Kurulu, ortaklar arasındaki ihtilaf her ne kadar ciddi olursa olsun, rutin operasyonlarını sürdürebilecek konumda olmalıdır.

Değinmek istediğimiz bir diğer kritik konu ise Turkcell’in uyguladığı burs programlarıyla ilgilidir. MV Holding olarak sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kuruluşlarında sürekli yer almakta, düzenli bağışlar yapıp öğrencilere burslar sağlamaktayız. Çalıştığımız kurumlardan bazıları TED İstanbul Koleji, TOGV – Toplum Gönüllüleri Vakfı, TEGV – Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve TESEV – Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’dır. Turkcell Yönetim Kurulu’nda yer aldığımız dönemde, dar gelirli kız öğrenciler ve üniversite öğrencileri için bir burs programı başlatmıştık. Bu programın durdurulduğunu ve onbin kız öğrenci ile otuz yüksek lisans ve doktora öğrencisinin eğitim fonlarının kesildiğini üzüntüyle öğrendik. Bursların devamlılığı ve sürdürülebilirliği, öğrencilerin öğretim hayatı açısından son derece büyük önem taşıyor çünkü bu öğrenciler uzun bir devamsızlığın ardından okula geri dönmekte zorlanacaklardır.

Bu nedenle, alınan kararın acilen iptal edilmesini arz ediyoruz. Turkcell’in eğitime yaptığı katkı bir şirket stratejisidir ve ortaklar arasındaki ihtilaftan bağımsız bir konudur. Bu karardan geri dönülmemesi, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olacaktır. Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri, ortaklar arasındaki anlaşmazlık yüzünden kamuoyundan yeteri kadar olumsuz tepki toplamışlardır, eminiz daha fazla olumsuzlukla anılmak istemeyeceklerdir.

İnanıyoruz ki aralarındaki ihtilafı çözmekten aciz, temettü ödemesini kasten bloke eden, şirketin piyasa performansını önemsemeyen ve kamuoyuna hizmet eden eğitim burslarını durduran ortakları temsil eden bir yönetim kurulu, istifa etmeli ve yerlerini bağımsız üyelere bırakmalıdırlar.

Saygılarımla,

H.Murat Vargı
MV Holding Başkanı