MV Holding, Revo Capital ve Cardtek güçlerini birleştirdi: Cardtek 4.0 başladı

MV Holding, Revo Capital ve Cardtek güçlerini birleştirdi: Cardtek 4.0 başladı

MV Holding ve Revo Capital, Cardtek’e yüzde 24 oranında hissedar oldu. Cardtek için yeni bir dönem başladı. Beş yıl içinde finansal teknolojiler alanında dünyanın ilk 10 şirketinden biri olmayı hedefleyen Cardtek, hisselerini NASDAQ’a kote etmeyi amaçlıyor…

2001 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal müşterile-rine ödeme sistemleri alanında uçtan uca çözümler sunan Cardtek, küresel bir marka olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Turkcell ve KVK’nın kurucu ortağı MV Holding ile Türkiye’nin önde gelen tek-noloji fonlarından Revo Capital, Cardtek’e yüzde 24 oranında hissedar oldu.
Cardtek, bu güç birliği sayesinde önümüzdeki 5 yıl içinde finansal teknoloji-ler alanında dünyanın ilk 10 şirketinden biri olmayı hedefliyor. Grup, öncelikle Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya Pasifik’te varlığını güçlendirecek. PSM olarak bu ortaklık sürecinin gelişimini ve perde arkasını, Cardtek CEO’su Ayşe Nil Sarıgöllü ile MV Holding CEO’su Ebru Dorman ve Revo Capital Türkiye Genel Müdürü Cenk Bayrakdar’a sorduk…
“2016 Cardtek için dönüm noktası olacak”
Aslında yıllar içerisinde birçok yatırımcının dikkatini çeken Cardtek için 2016 yılı dönüm noktası oldu. Ayşe Nil Sarıgöllü, 2 yılı aşan araştırma, görüşme sü-reçlerinin ardından neden MV Holding ve Revo Capital’de karar kıldıklarını ise şöyle açıklıyor:
“Cardtek olarak gösterdiğimiz performansımızla yerli ve yabancı birçok ya-tırımcının dikkatini çekmiştik. Yurtiçi ve yurtdışından birçok ortaklık ve satın alma teklifi gelmişti. Ancak bizim amacımız bir yatırımcı alıp, finansman kay-nağı sağlamak değildi. Birlikte aynı hedeflere yürüyeceğimiz, aynı amaç için omuz omuza çalışacağımız bir işbirliği istiyorduk. Bu zamana kadar yaptığımız görüşmeler sonucunda, hedeflerimizi gerçekleştirmemizde bize katma değer sağlayacağına inandığımız MV Holding ve Revo Capital ile güçlerimizi bir-leştirmeye karar verdik. Ortaklık öncesi bütün kritik kararları beraber aldık, çok verimli bir ön hazırlık dönemi geçirdik. Yeni ortaklarımızın katacağı güçle beraber global bir teknoloji devi olmak istiyoruz. Bu amaca hizmet edecek yeni stratejik işbirliklerine, ortaklıklara, evliliklere de açığız. Sinerjiyi bozmadan, he-deften sapmadan; kuvvetler birliği oluşturup aynı yolda ilerlemeyi amaçlıyoruz. Taşın altında hepimizin elinin olmasını istiyoruz.”
Sarıgöllü, Cardtek için 2015 yılının çok başarılı geçtiğini, grup olarak yılı yüzde 48 büyümeyle kapattıklarını vurguluyor. Uluslararası arenada belirledikleri he-defler için doğru çıkış noktasını yakaladıklarına inanan Sarıgöllü, “Yeni ortak-larımızın da katılımıyla 2016 yılı Cardtek için bir dönüm noktası olacak” diyor. Cardtek’in Türkiye ödeme sistemlerinde zaten çok güçlü bir pozisyonda oldu-ğunu hatırlatan Ayşe Nil Sarıgöllü, ortaklığın asıl hedefini şöyle anlatıyor: “Bu ortaklık yurtdışındaki, küresel pazardaki gücümüzü bir çıta yukarı taşıyacak. Gerek MV Holding ve Revo Capital’in kurumsal, gerekse Ebru Hanım ve Cenk Bey’in bireysel tecrübeleri, karşımızdaki fırsatları en doğru şekilde değerlendirme ve önceliklendirmemiz açı-sından çok proaktif bir yaklaşım sağlayacaktır.”
“Cardtek neden NASDAQ’a kote olmasın?” MV Holding CEO’su Ebru Dorman, Cardtek’e yatırım yapma gerekçelerini, “Cardtek’in yaptığı işlerin dünya standartlarının da üstünde olduğunu gördük ve grubun çözümlerinin küresel bir marka olarak sunulabileceğine inandık” sözleriyle anlatıyor.
Dorman, ortaklığın geleceği ve hedefleriyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yapıyor: “Cardtek Türkiye’de sağladığı başarı hikâyesiyle bir dünya devi olmaya hazır. Üstün bir teknoloji porföyüne ve uzmanlığıyla çok etkileyici bir eki-be sahip. Cardtek’in küresel bir aktör olma yolculuğunda birlikte ilerleyeceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz. Bu doğrultuda kuracağımız güç birliği ve yaratacağımız si-nerjiyle Cardtek’in hedeflerine daha da hızlı ulaşacağına inanıyoruz.”
Ebru Dorman, “MV Holding’in kurucuları arasında yer aldığı Turkcell, New York Borsası’na kote olan ilk ve hala tek Türk şirketi.  Cardtek de neden NASDAQ’a kote olma-sın” diyerek bir başka iddialı hedefe işaret ediyor.
“Cardtek’i global fonlara tanıtacağız”
MV Holding’in de yatırımcıları arasında olduğu Revo Capital’in Türkiye Genel Müdürü Cenk Bayrakdar’ın Cardtek ile tanışması ise Turkcell’in teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcılığını yaptığı döneme rastlıyor. Bayrakdar, bu tanışıklığı ve yatırım kararını nasıl verdiklerini şöyle açıklıyor:
“Turkcell’in dünya çapında bir ilke imza atarak geliştirdiği mobil cüzdanın altyapısını Cardtek’le birlikte kurmuştuk. O dönemden beri grubun faaliyetlerini biliyor, ekibini de yakından tanıyorum. O günlerden gelen bir güvenimiz, mühendislik yeteneklerine, kalitelerine inancımız vardı. Cardtek’in dünya standartlarında, hatta dünya seviyeleri-nin önünde koşan ürün çıkarabilen bir mühendisliğe sahip olduğunu gördük ve bu doğrultuda yatırım kararı aldık.” Cenk Bayrakdar, Revo’nun Cardtek ile  9’a ulaşan ve ya-kında 11’e çıkacak yatırımları arasında bulut tabanlı veri yönetimi ve analizi, nesnelerin interneti, e-ticarete yöne-lik dijital pazarlama uygulamaları, e-dönüşüm teknoloji ve hizmetleri alanlarında şirketleri bulunuyor. Bayrakdar, Cardtek açısından bir başka açılımın ise uluslararası are-nada tanıtım nezdinde olacağını belirterek, “Önümüzde-ki günlerde ABD’de bir road show düzenleyip 14 global fonla görüşeceğiz. Orada yeni portföy yatırımımız olarak Cardtek’i de anlatacağız. Avrupa ve Amerika’da bu tür platformlarda Cardtek’i tanıtıp, büyük fonların ağlarından faydalanmasına destek olacağız.  Amacımız, şirketin glo-bal operasyonlarını büyütmek, Cardtek’i global bir marka yapmak” diyor.