Toplum ve Ekonomi

MV Holding Sosyal ve Ekonomik alanda daha iyi bir toplum için çalışmalarını sürdüren kuruluşları desteklemektedir. 

2017 yılından bu yana kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapan MV Holding, 2022 yılı itibariyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik çalışmalarını yürüttüğü Eşittir İnsan Platformunu hayata geçirmiştir.

TOG – Toplum Gönüllüleri Vakfı

Gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirme amacıyla 2002 yılında kurulan Vakıf, bu yönde sosyal hizmet projelerini hayata geçirmeye devam etmektedir. Kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

http://www.tog.org.tr/

PODEM – Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Şubat 2015’te kurulan İstanbul merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

PODEM demokrasinin tüm kurumsal ve hukuksal altyapısı ile var edildiği; demokrat zihniyetin, toplumsal barışın ve adaletin hakim olduğu; bölgesel ve küresel düzeyde barış ve adalet ortamının tesis edilmesinde etkisi artan bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. MV Holding kuruluşundan bu yana PODEM’in destekçisidir.

http://www.podem.org.tr

Türkiye Grameen Mikrokredi Programı

Bangladeşli ekonomist Muhammad Yunus’a 2006’da Nobel Barış Ödülü kazandıran Yoksulbank adıyla bilinen Grameen Bankası projesi ile, Bangladeşli kadınlara küçük krediler verilerek, kendi işlerini kurmaları sağlanmıştır. Yunus, Amerika’nın yanı sıra Kosova, Türkiye, Zambia, Kosta Rika, Guatemala ve Endonezya’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de de Grameen Mikrokredi

Programı, 2003’deTürkiye İsrafı Önleme Vakfı ve GrameenTrust’ın işbirliğiyle Diyarbakır’da faaliyete başlamıştır.

2009 senesinde Türkiye Grameen Mikrokredi Programı kapsamında Balıkesir ilinde mikrokredi uygulamasının başlatılması ve geliştirilmesi için, 14 Temmuz 2009’da MV Holding Balıkesir Mikrokredi Şubesi açılmış ve ilk kredi verilmiştir. Şube çalışmaları kapsamında bugüne kadar 1,637 girişimci kadına toplam 8,6 milyon TL kredi sağlanmış, geri dönüşlerde %100 başarı elde edilmiştir.

http://www.tgmp.net/

 

Sen de Gel Derneği

Sen de Gel Derneği, ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla yoksullukla mücadele ederek, istihdam yaratarak, kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik projeler üreterek, ulusal ve uluslararası alanda sivil ve diğer benzer hedefleri bulunan kuruluşlarla işbirliği yaprak,Birleşmiş Miletler Bin Yıl Hedefleri’ne sadık kalarak ve özellikle “en az gelişmiş ülkelerin” sorunlarını gözeterek yapılandıracağı projeleri hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur.

http://www.sendegel.org.tr

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği

Ocak 2017’de kurulan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin temel amacı yönetim kurullarında kadın temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı desteklemektir.

Yönetim Kurullarında kadın temsil oranının artırılması desteklemek üzere bu role “hazır” kadın havuzunun genişletilmesi amacıyla başlatılan Yönetim Kurulunda Kadın Programı, Yönetim Kurulu Üyeliği alanında saygın akademik kurumların akredite ettiği, Türkiye’nin ilk ve tek sertifika programıdır.

https://www.yonetimkurulundakadin.org/

Endeavor Türkiye Derneği

Endeavor 1997 yılında New York merkezli kurulan, dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden ve alt yapılardan gelen girişimci ve iş insanlarını ortak bir hedef için birleştiren, etkin girişimcileri destekleyen uluslararası bir ağdır.

2006 yılında kurulan Endeavor Türkiye Derneği, sürdürülebilir ekonomik kalkınma amacıyla seçilmiş etkin girişimcilere – ümit vaat eden yarının büyük işletme sahiplerine – ivme kazandırmak üzere yerel ve uluslararası fikir önderlerinden oluşan mentor, danışman ve yatırımcı ağı üzerinden maddi ve manevi destek sunuyor.

https://endeavor.org.tr/

Common Purpose Türkiye / Ortak İdealler Derneği

Common Purpose Türkiye toplumun temel taşlarını oluşturan Kamu, STK ve Özel Sektör yöneticilerini bir araya getiren ilk ve tek platformdur. Programa katılan liderlerin vizyon, karar verme yeteneği ve etki alanlarını arttırarak toplumun geliştirilmesi ve faaliyetlerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir.

İngiltere, Almanya, Macaristan, İrlanda, Güney Afrika, İsveç, Hollanda, Fransa, Hindistan ve Gana’dan sonra Türkiye de 2008 yılında Common Purpose ailesine katılmıştır. Common Purpose Türkiye’deki faaliyetlerini Ortak İdealler Derneği adı altında yürütmektedir.

https://commonpurpose.org/turkiye/

Fotoğraf Galerisi